เมฮะริ-ซูชิ ซันมะ-ซูชิ Cคาคิโนะฮะ-ซูชิ

めはり寿司、さんま寿司、柿の葉寿司

ซูชิเป็นหนึ่งในอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดวะกะยะมะ เมฮะริ-ซูชิ คือข้าวปั้นชนิดหนึ่งที่ห่อด้วยใบมัสตาร์ดดอง ซันมะ-ซูชิ คือข้าวปั้นหน้าปลาซันมะหมักเกลือ คาคิโนะฮะ-ซูชิ คือข้าวปั้นหน้าปลาทูหรือปลาชนิดอื่นๆ ที่ห่อด้วยใบพลับญี่ปุ่น
Last updated: 2017-01-31