ซอสถั่วเหลืองยูอะสะ / มิโสะคินซันจิ

湯浅醤油 / 金山寺味噌

ยูอะสะคือที่ที่ผลิตซอสถั่วเหลืองขึ้นเป็นแห่งแรกในญี่ปุ่น โดยมีต้นกำเนิดมาจากมิโสะคินซันจิ (เต้าเจี้ยว) จากวัดโคโคคุ-จิ ในยูระ-โจ ของเหลวที่ได้จากการกลั่นมิโสะคินซันจิถูกนำมาใช้ทำซอสถั่วเหลือง ที่ยูอะสะคุณจะได้เรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับซอสถั่วเหลืองและมิโสะคินซันจิ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของรสชาติแบบญี่ปุ่น
Last updated: 2019-02-01