พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเมืองทะนะเบะ

田辺市立美術館

ดูแผนที่

มุ่งเน้นไปที่ศิลปินจาก 3 จังหวัด คือ วะกายามะ นาระ และมิเอะ งานศิลปะส่วนใหญ่ของที่นี่มีตั้งแต่สมัยปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน นิทรรศการที่จัดแสดงมีทั้งภาพถ่ายแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมและภาพถ่ายร่วมสมัย ซึ่งให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตท้องถิ่น
ที่อยู่

เลขที่ 24-43 เมืองทะคินะอิ เมืองทะนะเบะ

田辺市たきない町24-43

ชื่อ/ที่อยู่ในภาษาท้องถิ่น

  • 田辺市立美術館 พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเมืองทะนะเบะ
  • ที่อยู่ 田辺市たきない町24-43 เลขที่ 24-43 เมืองทะคินะอิ เมืองทะนะเบะ
  • ชื่อ/ที่อยู่ในภาษาท้องถิ่น
เวลาเปิด 10:00 - 17:00
วันหยุด ทุกวันจันทร์
วันหยุดเทศกาลปีใหม่

*มีข้อยกเว้น
การเข้าชม ผู้ใหญ่: 250 เยน

*นักเรียนและผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะมีส่วนลด
*ค่าเข้าชมอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับนิทรรศการ
โทร. +81-(0)739-24-3770
เว็บไซต์
Last updated: 2021-02-02

สถานที่ใกล้เคียง