ศาลเจ้าคามิคุระ

神倉神社

ศาลเจ้าคุมาโนะ-ฮายาทามะ-ไทฉะ เป็นหนึ่งในคุมาโนะ ซันซัง ในพื้นที่มีต้นสนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสมบัติสำคัญทางธรรมชาติ และเป็นต้นไม้ประเภทนี้ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ศาลเจ้าคามิคุระ ซึ่งเป็นศาลเจ้าคุมาโนะ-ฮายาทามะ-ไทฉะ เดิมนั้นมีหินโกโตบิคิ ซึ่งมีตำนานกล่าวว่าเหล่าเทพของคุมาโนะได้ลงมายังหินยักษ์ก้อนนี้ ซึ่งเป็นที่สักการะบูชา
ที่อยู่

1 ชินกู ชินกู

新宮市神倉1-13-8

การเดินทาง From the Nanki-Tanabe Interchange on the Hanwa Expressway, take National Route 42 towards Shingu for approximately 120 km.
การเดินทางโดยรถยนต์ จากทางต่างระดับนันคิ-ทานาเบะบนทางด่วนฮันวะ ใช้ทางหลวงสาย 42 มายังชินกู ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร

ชื่อ/ที่อยู่ในภาษาท้องถิ่น

  • 神倉神社 ศาลเจ้าคามิคุระ
  • ที่อยู่ 新宮市神倉1-13-8 1 ชินกู ชินกู
  • ชื่อ/ที่อยู่ในภาษาท้องถิ่น
ติดต่อ ศาลเจ้าคุมาโนะ-ฮายาทามะ-ไทฉะ
โทร. +81-(0)735-22-2533
แฟกซ์ +81-(0)735-23-1560
เว็บไซต์
Last updated: 2021-02-02