เส้นทางแสวงบุญคุมาโนะ-โคโด

熊野古道

ดูแผนที่

คุมาโนะ ซันซัง ประกอบด้วยดินแดนศักดิ์สิทธิ์สามแห่งซึ่งเป็นจุดกำเนิดของการเคารพธรรมชาติ และมีหินก้อนใหญ่ ต้นไม้ น้ำตก และแม่น้ำ สามารถเดินตามเส้นทางแสวงบุญรอบๆ ดินแดนดังกล่าวและเพลิดเพลินกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และรูปสลักหินทางพุทธศาสนาที่ยังคงเหลืออยู่ได้ มีเส้นทางเดินหลายเส้นทางให้เลือกตามความชอบของคุณ
เว็บไซต์
Last updated: 2017-04-17

สถานที่ใกล้เคียง