การแสดงดอกไม้ไฟทานาเบะ

田辺花火大会

ต้นเดือนตุลาคม

ดอกไม้ไฟทำให้ท้องฟ้าในฤดูใบไม้ร่วงเหนืออ่าวทะนะเบะสว่างสดใสในงานแสดงดอกไม้ไฟประจำปี
ที่ตั้ง

หาดโอกิงะฮามะ ทานาเบะ

การเดินทาง เดิน 10 นาทีจากสถานีคิตะนาเบะ (เจอาร์สายคิโนะคุนิ)
การเดินทางโดยรถยนต์ 10 นาทีจากทางด่วนฮันวะ ออกทางออกนันคิตะนาเบะ (ผ่านทางหลวงหมายเลข 42)

ชื่อ/ที่อยู่ในภาษาท้องถิ่น

  • 田辺花火大会 การแสดงดอกไม้ไฟทานาเบะ
  • ชื่อ/ที่อยู่ในภาษาท้องถิ่น
เวลาเปิด เวลา 20.00 น.- 20.30 น.
หมายเหตุ ดอกไม้ไฟประมาณ 3,000 ดอก
Last updated: 2017-04-14