เทศกาลโคจิ-มัทซุริ

河内祭(こうちまつり)

จัดขึ้นปีละครั้งในวันที่ 21 และ 22 กรกฎาคม เทศกาลโคจิ-มัทซุริจัดขึ้นริมแม่น้ำโคซะ-งาวะจากปากแม่น้ำจนถึงเกาะโคจิ-จิมะ เทศกาลนี้ได้รับการยกย่องในฐานะที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรมที่มีความสำคัญระดับชาติ
ที่อยู่

Furuta, Kushimoto Town

東牟婁郡串本町古田

ชื่อ/ที่อยู่ในภาษาท้องถิ่น

  • 河内祭(こうちまつり) เทศกาลโคจิ-มัทซุริ
  • ที่อยู่ 東牟婁郡串本町古田 Furuta, Kushimoto Town
  • ชื่อ/ที่อยู่ในภาษาท้องถิ่น
Last updated: 2021-02-02