สวนต้นบ๊วยคิชู ทานาเบะ-ไบริน (ดอกบ๊วยบาน)

紀州石神田辺梅林(梅)

ต้นเดือนกุมภาพันธุ์-ต้นเดือนมีนาคม

อยู่เหนือระดับน้ำทะเลทางด้านข้างของภูเขา สวนแห่งนี้จะเห็นภาพภูมิทัศน์ว่างเปล่าของฤดูหนาวที่ปกคลุมไปด้วยดอกบ๊วยสีขาวที่ทอดยาวไปถึงขอบฟ้า
ที่ตั้ง

คามิฮายะ ทานาเบะ

การเดินทางโดยรถยนต์ 35 นาทีโดยทางรถยนต์หรือแท็กซี่จากสถานีคิตะนาเบะ (เจอาร์สายคิโนะคุนิ)
ใช้เวลา 30 นาทีจากทางด่วนฮันวะ ออกทางออกนันคิตะนาเบะ
ที่จอดรถ ที่จอดรถของสวนบ๊วย: จอดได้ 30 คัน (เสียค่าจอด)
ที่จอดรถชั่วคราว: จอดได้ 80 คัน (จอดฟรี)

ชื่อ/ที่อยู่ในภาษาท้องถิ่น

  • 紀州石神田辺梅林(梅) สวนต้นบ๊วยคิชู ทานาเบะ-ไบริน (ดอกบ๊วยบาน)
  • ชื่อ/ที่อยู่ในภาษาท้องถิ่น
ติดต่อ สมาพันธ์ดอกบ๊วยบานแห่งคิชู ทานาเบะ
TEL +81-(0)739-22-5300
Last updated: 2021-02-02