เทศกาลชมดอกซากุระ

紀三井寺の桜

ปลายเดือนมีนาคมถึงช่วงต้นเดือนเมษายน

ดอกซากุระกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เริ่มบานช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงช่วงต้นเดือนเมษายน ต้นซากุระกว่า 600 ต้นภายในสวนปราสาทวะกะยะมะจะส่งกลิ่นหอมหวานเมื่อดอกไม้เบ่งบานสะพรั่ง มีการประดับประดาไฟบริเวณทิวต้นซากุระช่วงกลางคืน เกิดเป็นทัศนียภาพที่งดงามราวกับต้องมนต์ ส่วนที่วัดคิมิอิเดระจะโด่งดังในฐานะจุดชมซากุระช่วงต้นฤดูกาล ซากุระที่นี่บานค่อนข้างเร็ว นอกจากนี้ สวนเฮโซเก็นที่ชิระฮะมะก็เป็นอีกจุดชมซากุระที่ขอแนะนำ
ที่ตั้ง

วัดคิมิอิเดระ

การเดินทาง วัดคิมิอิเดระ: เดินจากสถานีรถไฟ JR คิมิอิเดระ 5 นาที

ชื่อ/ที่อยู่ในภาษาท้องถิ่น

  • 紀三井寺の桜 เทศกาลชมดอกซากุระ
  • ชื่อ/ที่อยู่ในภาษาท้องถิ่น
ติดต่อ วัดคิมิอิเดระ โทร.
TEL +81-(0)73-444-1002
Last updated: 2019-07-03