คุมาโนะ โชฟุกุมันโตไซ (การแสดงดอกไม้ไฟชินงู)

熊野徐福万燈祭(新宮花火大会)

13 สิงหาคม

ดอกไม้ไฟกว่า 2,000 ดอกได้แต่งแต้มสีสันให้แก่ท้องฟ้ายามค่ำในงานแสดงดอกไม้ไฟช่วงฤดูร้อน ซึ่งจัดขึ้นทุกเดือนสิงหาคมที่ริมฝั่งแม่น้ำคุมะโนะกะวะ
ที่ตั้ง

ริมฝั่งแม่น้ำคุมาโนะงาวะ (ชินงู)

การเดินทาง เดิน 15 นาทีจากสถานีชินงู (เจอาร์สายคิโนะคุนิ)
การเดินทางโดยรถยนต์ 2 ชั่วโมงจากทางด่วนฮันวะ ออกทางออกนันคิตะนาเบะ (ผ่านทางหลวงหมายเลข 42,311 และ 168)

ชื่อ/ที่อยู่ในภาษาท้องถิ่น

  • 熊野徐福万燈祭(新宮花火大会) คุมาโนะ โชฟุกุมันโตไซ (การแสดงดอกไม้ไฟชินงู)
  • ชื่อ/ที่อยู่ในภาษาท้องถิ่น
เวลาเปิด เวลา 19.30 น.-21.00 น.
หมายเหตุ ดอกไม้ไฟประมาณ 5,000 ดอก
ติดต่อ Kushimoto Town Tourism Association
TEL +81-(0)735-62-3171
Last updated: 2017-04-14