น้ำค้างแข็งที่ปกคลุมบนต้นไม้ (ภูเขาโกมะดัน-ซัง)

護摩壇山の樹氷

ปรากฎการณ์ที่มหัศจรรย์และสวยงามนี้เกิดขึ้นโดยหมอกหนาที่กลายเป็นน้ำแข็งจับตัวอยู่บนกิ่งไม้และเปลือกไม้เมื่ออุณหภูมิลดลงต่ำกว่าศูนย์ เมื่อถูกปกคลุมด้วยน้ำค้างแข็งต้นไม้จะเปล่งประกายราวกับประดับด้วยดอกไม้สีขาว
Last updated: 2017-01-25