การแสดงดอกไม้ไฟเทศกาลยุอะสะ

湯浅まつり花火大会

ต้นเดือนสิงหาคม

จัดขึ้นทุกเดือนกรกฎาคม ชาวยุอะสะฉลองช่วงฤดูร้อนด้วยการเต้นรำและดอกไม้ไฟ เราจะเห็นดอกไม้ไฟเกือบ 2,000 ดอก ถูกจุดขึ้นสู่ท้องฟ้าในงานนี้
ที่ตั้ง

ท่าเรือยุอะสะ เมืองยุอะสะ

การเดินทาง เดิน 10 นาทีจากสถานียุอะสะ (เจอาร์สายคิโนะคุนิ)
การเดินทางโดยรถยนต์ 10 นาทีจากทางด่วนฮันวะ ออกทางออกอะริดะ

ชื่อ/ที่อยู่ในภาษาท้องถิ่น

  • 湯浅まつり花火大会 การแสดงดอกไม้ไฟเทศกาลยุอะสะ
  • ชื่อ/ที่อยู่ในภาษาท้องถิ่น
เวลาเปิด เวลา20.00 น.-21.00 น.
หมายเหตุ ดอกไม้ไฟประมาณ 2,000 ดอก
Last updated: 2017-04-14