เทศกาลเมืองคิโนะงาวะ

紀の川市市民まつり

ปลายเดือนสิงหาคม

เทศกาลแห่งเมืองคิโนะคะวะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนสิงหาคมที่เมืองคิโนะคะวะ เป็นงานรื่นเริงที่มีทั้งการแสดงบนเวทีและการจุดดอกไม้ไฟ
ที่ตั้ง

วาคาโมโนะ โนะ ฮิโรบะ อุจิตะ คิโนะงาวะ

การเดินทาง เดิน 20 นาทีจากสถานีอุจิตะ (เจอาร์สายวาคายามะ)

ชื่อ/ที่อยู่ในภาษาท้องถิ่น

  • 紀の川市市民まつり เทศกาลเมืองคิโนะงาวะ
  • ชื่อ/ที่อยู่ในภาษาท้องถิ่น
เวลาเปิด เวลา 20.30 น.- 21.00 น.
หมายเหตุ ดอกไม้ไฟประมาณ 3,000 ดอก
Last updated: 2017-04-14