กุหลาบพันปี (สวนฮานะโซโนะ อะจิไซเอ็นและสวนป่าโกมะดันซัง-ชินรินโคเอ็น)

石楠花(花園、護摩壇山森林公園)

สวนฮานะโซโนะ อะจิไซเอ็น ที่อยู่ในเขตคัทซุรากิ และสวนป่าโกมะดันซัง-ชินรินโคเอ็นที่หมู่บ้านทานาเบะในริวจินมีชื่อในเรื่องสวนดอกกุหลาบพันปี ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมดอกไม้บาน คือเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายน
ที่อยู่

Ryujinmura Imohara, Tanabe City

田辺市龍神村五百原

ชื่อ/ที่อยู่ในภาษาท้องถิ่น

  • 石楠花(花園、護摩壇山森林公園) กุหลาบพันปี (สวนฮานะโซโนะ อะจิไซเอ็นและสวนป่าโกมะดันซัง-ชินรินโคเอ็น)
  • ที่อยู่ 田辺市龍神村五百原 Ryujinmura Imohara, Tanabe City
  • ชื่อ/ที่อยู่ในภาษาท้องถิ่น
Last updated: 2021-02-02