名称未設定-2 Visit Wakayama แนะนำท่องเที่ยววาคายามะ
อย่างเป็นทางการ

บริการข้อมูลท่องเที่ยว

ชอปปิ้ง

ธรรมเนียมการซื้อของฝากจากการท่องเที่ยว (โอมิยาเงะ) นั้นมีมานานแล้วในวัฒนธรรมญี่ปุ่น ท่านสามารถหาซื้อของฝากซึ่งส่วนใหญ่คืออาหารที่มีการห่ออย่างดีพร้อมมอบให้เพื่อนหรือครอบครัว โดยท่านสามารถหาซื้อของดังกล่าวได้ง่ายพร้อมของที่ระลึกได้

ตลาดคุโรชิโอะ-อิจิบะ

เลื่อนลง

ของที่ระลึก

ร้านของที่ระลึกมีสินค้าที่สวยงาม น่ารักมากมายซึ่งเป็นที่นิยมมากในญี่ปุ่น และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จุดพักผ่อน หรือตลาดมักจะมีร้านของระลึกอยู่ใกล้ๆ

ของที่ระลึก

ร้านของที่ระลึกมีสินค้าที่สวยงาม น่ารักมากมายซึ่งเป็นที่นิยมมากในญี่ปุ่น และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จุดพักผ่อน หรือตลาดมักจะมีร้านของระลึกอยู่ใกล้ๆ

อาหารของฝาก

ทุกภูมิภาคของญี่ปุ่นจะมีจุดเด่นของตนเองอยู่ แต่วาคายามะโชคดีที่มีจุดเด่นหลายอย่าง และหนึ่งในนั้นคือ ผลไม้ บ๊วยญี่ปุ่น (บ๊วยนันโคอุเมะ) ของที่นี่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ โดยบ๊วยชนิดนี้ผ่านการหมักด้วยเกลือและรับประทานกับข้าวสวย นอกจากนี้ยังใช้ทำเหล้าบ๊วย ชนิดต่างๆ (ไม่ผ่านการกรอง) ซึ่งมีรสชาติอร่อยมาก นอกจากนี้ ท่านจะตื่นตาไปกับสินค้าต่างๆ ที่ทำจากผลไม้ของเมืองวาคายามะไม่ว่าจะเป็นซ๊อสพอนซุหรือของหวานต่างๆ วาคายามะมีชื่อเสียงในเชิงสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นอยู่สองชนิด คือ ซ๊อสโชยุ และ ถ่านขาวบินโจตัน สินค้าทั้งสองมีต้นกำเนิดที่เมืองวาคายามะ และท่านยังสามารถหาซื้อซ๊อสโชยุรสชาติดั้งเดิมแบบยุอะสะ ซึ่งมีรสชาติไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยนับจากยุคศักดินา ยิ่งท่านศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองวาคายามะมากเท่าไร ท่านจะรู้สึกว่าวัฒนธรรมอาหารของท้องถิ่นนี้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

อาหารของฝาก

ทุกภูมิภาคของญี่ปุ่นจะมีจุดเด่นของตนเองอยู่ แต่วาคายามะโชคดีที่มีจุดเด่นหลายอย่าง และหนึ่งในนั้นคือ ผลไม้ บ๊วยญี่ปุ่น (บ๊วยนันโคอุเมะ) ของที่นี่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ โดยบ๊วยชนิดนี้ผ่านการหมักด้วยเกลือและรับประทานกับข้าวสวย นอกจากนี้ยังใช้ทำเหล้าบ๊วย ชนิดต่างๆ (ไม่ผ่านการกรอง) ซึ่งมีรสชาติอร่อยมาก นอกจากนี้ ท่านจะตื่นตาไปกับสินค้าต่างๆ ที่ทำจากผลไม้ของเมืองวาคายามะไม่ว่าจะเป็นซ๊อสพอนซุหรือของหวานต่างๆ วาคายามะมีชื่อเสียงในเชิงสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นอยู่สองชนิด คือ ซ๊อสโชยุ และ ถ่านขาวบินโจตัน สินค้าทั้งสองมีต้นกำเนิดที่เมืองวาคายามะ และท่านยังสามารถหาซื้อซ๊อสโชยุรสชาติดั้งเดิมแบบยุอะสะ ซึ่งมีรสชาติไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยนับจากยุคศักดินา ยิ่งท่านศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองวาคายามะมากเท่าไร ท่านจะรู้สึกว่าวัฒนธรรมอาหารของท้องถิ่นนี้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ศิลปะและงานหัตถกรรมของวาคายามะ

งานหัตถกรรม ถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของญี่ปุ่น ขนบธรรมเนียมในการประดิษฐ์สิ่งของถือเป็นวิธีการดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งมาเป็นพันๆ ปีแล้ว ถึงแม้ว่ารูปร่าง วัสดุ รายละเอียด และรสนิยมอาจจะเปลี่ยนไป แต่ความมุ่งมั่นในงานฝีมือยังคงอยู่เสมอ ดังนั้นการนำผลงานศิลปะจากวาคายามะกลับไปนั้นไม่เพียงแต่จะถือเป็นของที่ระลึก แต่ยังถือเป็นโอกาสดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อันยาวนานและของชุมชนที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมงานฝีมือและการสร้างสรรไว้

ศิลปะและงานหัตถกรรมของวาคายามะ

งานหัตถกรรม ถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของญี่ปุ่น ขนบธรรมเนียมในการประดิษฐ์สิ่งของถือเป็นวิธีการดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งมาเป็นพันๆ ปีแล้ว ถึงแม้ว่ารูปร่าง วัสดุ รายละเอียด และรสนิยมอาจจะเปลี่ยนไป แต่ความมุ่งมั่นในงานฝีมือยังคงอยู่เสมอ ดังนั้นการนำผลงานศิลปะจากวาคายามะกลับไปนั้นไม่เพียงแต่จะถือเป็นของที่ระลึก แต่ยังถือเป็นโอกาสดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อันยาวนานและของชุมชนที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมงานฝีมือและการสร้างสรรไว้

ห้างสรรพสินค้าและตลาด

แหล่งชอปปิ้ง ตลาดอาหารทะเลและพืชผลที่มีมากมายในเมืองวาคายามะนั้นเป็นศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นนี้ อาทิเช่น อาหารสำเร็จรูป อาหารแห้ง ผลิตภัณฑ์งานฝีมือแบบดั้งเดิมรวมทั้งส่วนผสมที่สดใหม่ที่สามารถปิ้ง ย่างและรับประทานได้ทันทีจากแหล่งที่ซื้อ ตลาดของวาคายามะเป็นที่เหมาะแก่การเลือกซื้อของฝาก นอกจากนี้ท่านอาจแวะจุดพักผ่อนจากถนนสายหลักซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าต่างๆ จากบริเวณนั้น

ตลาดโทเระโทเระ-อิจิบะ

ห้างสรรพสินค้าและตลาด

แหล่งชอปปิ้ง ตลาดอาหารทะเลและพืชผลที่มีมากมายในเมืองวาคายามะนั้นเป็นศูนย์รวมของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นนี้ อาทิเช่น อาหารสำเร็จรูป อาหารแห้ง ผลิตภัณฑ์งานฝีมือแบบดั้งเดิมรวมทั้งส่วนผสมที่สดใหม่ที่สามารถปิ้ง ย่างและรับประทานได้ทันทีจากแหล่งที่ซื้อ ตลาดของวาคายามะเป็นที่เหมาะแก่การเลือกซื้อของฝาก นอกจากนี้ท่านอาจแวะจุดพักผ่อนจากถนนสายหลักซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าต่างๆ จากบริเวณนั้น