วิดีทัศน์ส่งเสริมการขาย

สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมโบราณของโคยะซังและคุมะโนะ

โคยะซังเป็นกลุ่มวัดบนยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในเขตวะกายามะ มีวัดตั้งอยู่ 117 วัด เป็นสถานที่ซึ่ง โคะโบะ ไดชิ พระสงฆ์ชาวญี่ปุ่นผู้ยิ่งใหญ่ได้ก่อตั้งพระพุทธศาสนานิกายชินกอนขึ้นเมื่อ 1200 ปีที่แล้ว ทุกวันนี้ความสงบสันโดษแห่งขุเขาแห่งนี้ดึงดูดผู้คนมากมายจากทั่วทุกมุมโลกให้เข้ามาเที่ยวชม การเดินจากวัดหนึ่งไปสู่อีกวัดหนึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ และยังทำให้เข้าใจขนบธรรมเนียมญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้งอีกด้วย ดังนั้น ห้ามพลาดการไปเยี่ยมชมเมืองอันน่าอัศจรรย์ใจแห่งนี้โดยเด็ดขาด

เป็นเวลากว่า 1000 ปีมาแล้ว ที่ผู้คนจากสังคมทุกระดับชั้นได้เดินทางอย่างยากลำบากมายังเทือกเขาคิอิแห่งนี้ เพื่อนมัสการศาลเจ้าใหญ่แห่งคุมะโนะ ผู้แสวงบุญเหล่านี้ใช้เส้นทางที่เชื่อมต่อกันเป็นใยแมงมุมซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่า คุมะโนะ โคะโดะ การเดินบนเส้นทางสายนี้จึงเป็นการตามรอยรากเหง้าวัฒนธรรมญี่ปุ่น และชื่นชมความงามของธรรมชาติที่อยู่ตรงหน้า คุณจะรู้สึกถึงความพิเศษอย่างแท้จริงเมื่อย่างเท้าเข้าสู่คุมะโนะ โคะโดะ