สิ่งควรรู้

สนามบินนันคิชิระฮะมะกับรถบัสลีมูซีนฮงกู

จุดท่องเที่ยวตลอดเส้นทาง

การเดินทางจากสนามบินนันคิชิระฮะมะกับรถบัสลีมูซีนฮงกู (รถบัสเมโกะ 91) จะทำให้คุณเห็นแง่มุมทั้งสองด้านของวากายามะซึ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง สัมผัสชายหาดและรีสอร์ตออนเซ็นของชิระฮะมะก่อนมุ่งหน้าข้ามจังหวัดไปยังแถบฮนกุ จุดหมายก็คือศาลเจ้าคุมะโนะฮงกูไทฉะอันยิ่งใหญ่ และเส้นทางจาริกแสวงบุญคุมะโนะโคโดะสายเก่าแก่โบราณ
สนามบินนันคิชิระฮะมะกับรถบัสลีมูซีนฮงกู

ระยะเวลาให้บริการ


หยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าน

สถานที่ซื้อบัตร


ซื้อตั๋วเมื่อขึ้นรถบัส (เงินสดเท่านั้น)

ค่าโดยสาร


ค่าโดยสารเที่ยวเดียว:
สถานีคิอิทานาเบะไปทะคิจิริ:970 เยน
สถานีคิอิทานาเบะไปฮงกูไทฉะมาเอะ:2,100 เยน

หากคุณเดินทางโดยใช้ใบรับรองผู้พิการที่รัฐบาลญี่ปุ่นออกให้ คุณมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดดังต่อไปนี้:
ค่าโดยสารเที่ยวเดียว: 485 เยน (สถานีคิอิทานาเบะไปทะคิจิริ) 1,050 เยน (สถานีคิอิทานาเบะไปฮงกูไทฉะมาเอะ)

เส้นทางเดินรถ


เมื่อหลังออกจากสนามบินนันคิชิระฮะมะแล้ว รถบัสจะจอดที่ศูนย์รถบัสชิระฮะมะและสถานีคิอิทานาเบะ แล้วจะจอดต่อไปที่พิพิธภัณฑ์นากะเฮชิและออนเซ็นวาตาระเสะ ก่อนวิ่งไปถึงฮงกูไทฉะมาเอะ

สิ่งควรรู้