สิ่งควรรู้

บัตรโดยสาร

วะกายามะมีเครือข่ายเส้นทางเดินรถประจำทางที่ดีซึ่งเชื่อมโยงคดเคี้ยวผ่านพื้นที่ที่เป็นภูเขา แม้ว่ารถบัสอาจมีเที่ยววิ่งไม่ถี่เหมือนกับเมืองขนาดใหญ่เมืองอื่น ๆ ของญี่ปุ่น แต่บริการสม่ำเสมอ น่าเชื่อถือ เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเดินทางท่องเที่ยว การซื้อบัตรโดยสารประเภทพาสแต่ละประเภททำให้การเดินทางง่ายขึ้นมาก ทั้งประเภท 1 วัน 2 วัน และ 3 วัน แบบไม่จำเที่ยวเดินทางในพื้นที่ รวมทั้งชายหาด และรีสอร์ตแบบออนเซ็นในชิราฮามะ รถบัสจะแวะตามสถานที่ท่องเที่ยวที่กำหนดไว้เพื่อจอดรับส่งนักท่องเที่ยวให้แวะชมระหว่างสถานที่ทางจิตวิญญาณแห่งโคยะซังกับศาลเจ้าอันยิ่งใหญ่แห่งคุมาโนะซังซัน
พื้นที่: ชิราฮามะ
บัตรโทคุโทคุฟรีพาส
ค่าโดยสาร:
บัตร 1 วัน:
ผู้ใหญ่ 1,100 เยน/ เด็ก 550 เยน
บัตร 2 วัน:
ผู้ใหญ่ 1,500 เยน/ เด็ก 750 เยน
บัตร 3 วัน:
ผู้ใหญ่ 1,700 เยน/ เด็ก 850 เยน
ระยะเวลา:
ตลอดทั้งปี

สิ่งควรรู้