โคยะซัง & รถบัสเข้าเมืองคุมะโนะ

มีบริการทุกวันระหว่างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเมืองวะกายามะ รถบัสเข้าเมืองโคยะซัง & คุมะโนะ เชื่อมระหว่างวัดในเมืองโคยะซังกับศาลเจ้าคุมะโนะ ฮนกุ ไทชะ 1 ใน 3 ศาลเจ้าใหญ่แห่งคุมะโนะ คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนรถบัส 2 ครั้งระหว่างทาง แต่ตั๋วเพียงใบเดียวครอบคลุมการเดินทางตลอดทริป

สถานีโคยะซัง ถึง ฮนกุ ไทชะมะเอะ
ทุกวัน ทุกสุดสัปดาห์ & ทุกวันหยุด
สถานีโคยะซัง 9:45 14:00
โกดะดันซัน (สถานีเปลี่ยนรถ) 11:05 15:15
เรียวจิน ออนเซ็น 12:18 15:53
ฮนกุ ไทชะมะเอะ 14:17 17:52
ฮนกุ ไทชะมะเอะ ถึง สถานีโคยะซัง
ทุกวัน ทุกสุดสัปดาห์ & ทุกวันหยุด
ฮนกุ ไทชะมะเอะ 8:05 12:40
เรียวจิน ออนเซ็น 10:11 14:46
โกดะดันซัน (สถานีเปลี่ยนรถ) 11:05 15:35
สถานีโคยะซัง 12:10 16:40

ทุกวัน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018

สถานีโคยะซัง ถึง ฮนกุ ไทชะมะเอะ

ผู้ใหญ่ 5,000 เยน/ เด็ก 2,500 เยน

สถานีโคยะซัง ถึง เรียวจิน ออนเซ็น

ผู้ใหญ่ 2,900 เยน/ เด็ก 1,450 เยน

เรียวจิน ออนเซ็น ถึง ฮนกุ ไทชะมะเอะ

ผู้ใหญ่ 2,500 เยน/ เด็ก 1,250 เยน

ข้อมูลเพิ่มเติม (EN)