รถบัสลีมูซีนของสนามบิน

ขอเชิญใช้บริการรถบัสด่วน KIX-Koyasan เพื่อการเดินทางระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ (KIX) กับโคยะซังได้โดยตรง บริการเฉพาะภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยให้บริการเป็นประจำทุกวันระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน

KIX ไปโคยะซัง
11:17 KIX อาคารผู้โดยสาร 2
ป้ายรถบัสหมายเลข 4
11:30 KIX อาคารผู้โดยสาร 1
ป้ายรถบัสหมายเลข 6
13:10 โคยะซัง ประตูไดมอน
ลานจอดรถไดมอนมินามิ
13:18 โคยะซัง โอคุโนะอิน
ป้ายโอคุโนะอินมาเอะ
โคยะซังไป KIX
14:35 โคยะซัง โอคุโนะอิน
ป้ายโอคุโนะอินมาเอะ
16:20 KIX อาคารผู้โดยสาร 1
ป้ายรถบัสหมายเลข 6
16:31 KIX อาคารผู้โดยสาร 2
ป้ายรถบัสหมายเลข 4

Koyasan Dai-mon Gateข้อมูลเพิ่มเติม (EN)

ทุกวัน ตั้งแต่ 15 กันยายน - 30 พฤศจิกายน

ผู้ใหญ่ 2,000 เยน/เด็ก 1,000 เยน

KIX: ซื้อตั๋วได้ที่เคาน์เตอร์ที่อยู่ใกล้ป้ายรถมากที่สุด หรือที่ศูนย์ข้อมูลลีมูซีนบัสในอาคารผู้โดยสารทั้งสองแห่ง
โคยะซัง: ซื้อตั๋วบนรถบัส

ราคาสำหรับผู้จองออนไลน์: ผู้ใหญ่ 1,800เยน/เด็ก 900 เยน

ข้อมูลเพิ่มเติม (EN)  เรียนรู้เพิ่มเติม (EN)

สำหรับการเดินทางต่อไปยังแถบคุมาโนะ กรุณาคลิกที่นี่.