สิ่งควรรู้

รถบัสลีมูซีนของสนามบิน

จุดท่องเที่ยวตลอดเส้นทาง

ขอเชิญใช้บริการรถบัสด่วน KIX-Koyasan เพื่อการเดินทางระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ (KIX) กับโคยะซังได้โดยตรง บริการเฉพาะภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยให้บริการเป็นประจำทุกวันระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน
รถบัสลีมูซีนของสนามบิน

สถานที่ซื้อบัตร


KIX: ซื้อตั๋วได้ที่เคาน์เตอร์ที่อยู่ใกล้ป้ายรถมากที่สุด หรือที่ศูนย์ข้อมูลลีมูซีนบัสในอาคารผู้โดยสารทั้งสองแห่ง
โคยะซัง: ซื้อตั๋วบนรถบัส

ค่าโดยสาร


การเดินทางเที่ยวเดียว:
ผู้ใหญ่ 2,000 เยน/เด็ก 1,000 เยน
ราคาสำหรับผู้จองออนไลน์:
ผู้ใหญ่ 1,800 เยน/เด็ก 900 เยน

รถบัสลีมูซีนของสนามบิน
KIX to Koyasan
KIX Terminal 2 (Bus stop 4) 11:17
KIX Terminal 1 (Bus stop 6) 11:30
Koyasan Dai-mon Gate (Daimon-Minami Parking bus stop) 13:07
Koyasan Okuno-in (Okunoin-mae bus stop) 13:15
Koyasan to KIX
Koyasan Okuno-in (Okunoin-mae bus stop) 14:35
KIX Terminal 1 (Bus stop 6) 16:17
KIX Terminal 2 (Bus stop 4) 16:28

สิ่งควรรู้