名称未設定-2 Visit Wakayama แนะนำท่องเที่ยววาคายามะ
อย่างเป็นทางการ

ดินแดนบริสุทธิ์

คุมาโนะ

คุมาโนะเป็นดินแดนหลักทางจิตวิญญาณของญี่ปุ่น ที่ซึ่งธรรมชาติและการบรรลุธรรมภายในใจผสมผสานกัน นับหลายศตวรรษแล้วที่แม่น้ำงดงามเสมือนภาพวาด น้ำพุร้อนที่ช่วยผ่อนคลาย ทิวเขาที่มีธารน้ำตก และป่าที่ดูลึกลับเขียวครึ้ม ได้ดึงดูดร่างกาย และจิตวิญญาณของคนให้หลงเสน่ห์

เส้นทางแสวงบุญคุมาโนะ-โคโด

เลื่อนลง

การค้นหาสวรรค์บนพื้นพิภพ ประวัติของคุมาโนะโคโด

เป็นเวลากว่าพันปีแล้วที่เทือกเขาคิอิอันสลับซับซ้อน พร้อมด้วยป่าโบราณ น้ำตกอันงดงามและสายน้ำที่ยังไหลรี่ของคุมาโนะได้ชื่อว่าเป็นดินแดนสำคัญแห่งจิตวิญญาณของญี่ปุ่น ที่นี่ได้รับกล่าวขานว่าเป็น "ดินแดนที่มีเทพเจ้าสิงสถิตย์อยู่" ภูมิทัศน์อันเป็นปริศนาได้ให้หนทางในการค้นพบตนเอง การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์และการเยียวยา นักแสวงบุญได้เดินทางครั้งแรกมายังดินแดนอันห่างไกลและศักดิ์สิทธิ์นี้ในสมัยเฮอัน (794-1185) นักแสวงบุญรุ่นแรกๆนี้รวมถึงพระเจ้าจักรพรรดิ์และเจ้าผู้ครองแคว้นต่างๆ พวกเขาเดินทางฝ่าฝันอย่างยากลำบาก 30 ถึง 40 วันจากเมืองหลวงเกียวโตมาตามเส้นทางที่เรียกกันต่อมาว่า "คุมาโนะโคโด" เพื่อแสวงหาสวรรค์บนพื้นพิภพ เมื่อครั้งอิทธิพลพุทธศาสนาได้แผ่เข้ามาสู่ญี่ปุ่น คุมาโนะ ได้ชื่อว่าเป็น "ดินแดนสุขาวดี" หรือ "ดินแดนพุทธเกษตรที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่"

เส้นทางแสวงบุญคุมาโนะ-โคโด

การค้นหาสวรรค์บนพื้นพิภพ ประวัติของคุมาโนะโคโด

เป็นเวลากว่าพันปีแล้วที่เทือกเขาคิอิอันสลับซับซ้อน พร้อมด้วยป่าโบราณ น้ำตกอันงดงามและสายน้ำที่ยังไหลรี่ของคุมาโนะได้ชื่อว่าเป็นดินแดนสำคัญแห่งจิตวิญญาณของญี่ปุ่น ที่นี่ได้รับกล่าวขานว่าเป็น "ดินแดนที่มีเทพเจ้าสิงสถิตย์อยู่" ภูมิทัศน์อันเป็นปริศนาได้ให้หนทางในการค้นพบตนเอง การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์และการเยียวยา นักแสวงบุญได้เดินทางครั้งแรกมายังดินแดนอันห่างไกลและศักดิ์สิทธิ์นี้ในสมัยเฮอัน (794-1185) นักแสวงบุญรุ่นแรกๆนี้รวมถึงพระเจ้าจักรพรรดิ์และเจ้าผู้ครองแคว้นต่างๆ พวกเขาเดินทางฝ่าฝันอย่างยากลำบาก 30 ถึง 40 วันจากเมืองหลวงเกียวโตมาตามเส้นทางที่เรียกกันต่อมาว่า "คุมาโนะโคโด" เพื่อแสวงหาสวรรค์บนพื้นพิภพ เมื่อครั้งอิทธิพลพุทธศาสนาได้แผ่เข้ามาสู่ญี่ปุ่น คุมาโนะ ได้ชื่อว่าเป็น "ดินแดนสุขาวดี" หรือ "ดินแดนพุทธเกษตรที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่"

คุมาโนะซันซัง ศาลเจ้าสามแห่งของคุมาโนะได้ก่อสร้างขึ้นในดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้ ศาลเจ้ารอง ที่เรียกว่าศาลเจ้าโอจิ สถานที่พำนัก ประกอบพิธีกรรมกระทำให้เกิดความบริสุทธิ์และสวดมนต์สำหรับนักแสวงบุญ ยังคงมีให้เห็นเป็นจุดๆ ตลอดเส้นทางคุมาโนะโคโด เส้นทางหลักมีชื่อว่า นะกะเฮจิ ซึ่งทอดยาวข้ามคาบสมุทรจากเมืองทานาเบะจนถึงเมืองชินงุ ในปี 2004 คุมาโนะโคโดได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพร้อมกับโคยะซัง โยชิโนะและโอมิเนะ

ศาลเจ้าคุมาโนะ-ฮอนกู-ไทฉะ

คุมาโนะซันซัง ศาลเจ้าสามแห่งของคุมาโนะได้ก่อสร้างขึ้นในดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้ ศาลเจ้ารอง ที่เรียกว่าศาลเจ้าโอจิ สถานที่พำนัก ประกอบพิธีกรรมกระทำให้เกิดความบริสุทธิ์และสวดมนต์สำหรับนักแสวงบุญ ยังคงมีให้เห็นเป็นจุดๆ ตลอดเส้นทางคุมาโนะโคโด เส้นทางหลักมีชื่อว่า นะกะเฮจิ ซึ่งทอดยาวข้ามคาบสมุทรจากเมืองทานาเบะจนถึงเมืองชินงุ ในปี 2004 คุมาโนะโคโดได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพร้อมกับโคยะซัง โยชิโนะและโอมิเนะ

มนตร์เสน่ห์วิถีชีวิตแบบเอโดะ

เพื่อสัมผัสกับธรรมชาติอันล้ำลึกของการต้อนรับแขกผู้มาเยือนแบบญี่ปุ่น สถานที่ดีที่สุดในการมีประสบการณ์การต้อนรับแบบญี่ปุ่นนี้ ก็คือโรงแรมเล็กๆแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม หรือที่เรียกว่า เรียวคัง รูปแบบคลาสิกประณีตของห้องพัก ซึ่งมักจะตรงแต่งด้วยโชจิ (ประตูเลื่อนกรุกระดาษสาญี่ปุ่น) พื้นปูเสื่อทาทามิ และโทโคโนะมะ (ส่วนที่เป็นหลืบในห้อง ซึ่งเอาไว้ประดับประดาดอกไม้และภาพม้วน)

มนตร์เสน่ห์วิถีชีวิตแบบเอโดะ

เพื่อสัมผัสกับธรรมชาติอันล้ำลึกของการต้อนรับแขกผู้มาเยือนแบบญี่ปุ่น สถานที่ดีที่สุดในการมีประสบการณ์การต้อนรับแบบญี่ปุ่นนี้ ก็คือโรงแรมเล็กๆแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม หรือที่เรียกว่า เรียวคัง รูปแบบคลาสิกประณีตของห้องพัก ซึ่งมักจะตรงแต่งด้วยโชจิ (ประตูเลื่อนกรุกระดาษสาญี่ปุ่น) พื้นปูเสื่อทาทามิ และโทโคโนะมะ (ส่วนที่เป็นหลืบในห้อง ซึ่งเอาไว้ประดับประดาดอกไม้และภาพม้วน)

คามิโงะเต็นเรียวคังในริวจินออนเซ็นที่มีเพียง 11 ห้อง เป็นตัวอย่างข้อยกเว้นของเรียวคังแบบญี่ปุ่น เดิมทีสร้างขึ้นในปี 1657 สำหรับไดเมียวผู้ครองวาคายามะ ชื่อ โทคุงาวะ โยริโนบุ เรียวคังแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางวัฒนธรรม มีผู้ดำเนินกิจการมาแล้วถึง 29 รุ่น น้ำที่ออนเซ็นนี้ กล่าวกันว่าช่วยบำรุงผิวพรรณได้อย่างน่าอัศจรรย์

คามิโงะเต็นเรียวคังในริวจินออนเซ็นที่มีเพียง 11 ห้อง เป็นตัวอย่างข้อยกเว้นของเรียวคังแบบญี่ปุ่น เดิมทีสร้างขึ้นในปี 1657 สำหรับไดเมียวผู้ครองวาคายามะ ชื่อ โทคุงาวะ โยริโนบุ เรียวคังแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางวัฒนธรรม มีผู้ดำเนินกิจการมาแล้วถึง 29 รุ่น น้ำที่ออนเซ็นนี้ กล่าวกันว่าช่วยบำรุงผิวพรรณได้อย่างน่าอัศจรรย์

ความมหัศจรรย์แห่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ

การแช่น้ำร้อนในญี่ปุ่น คือการผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นวิธีการยอดเยี่ยมที่จะเติมเต็มวันแห่งการทัศนาจรหรือการเดินทางไกลให้บริบูรณ์ เป็นการบรรเทาความเจ็บปวดและบาดแผลจากการเดินทาง คงเหลือไว้แต่ความทรงจำถึงป่าอันชุ่มชื้นและศาลเจ้าอันงดงามที่อิงแอบอยู่ในป่าอันสันโดษนั้น ตลอดเส้นทางคุมาโนะโคโด มีทางเลือกในการอาบออนเซ็นมากมาย รวมถึงธารน้ำพุร้อนคาวะยุออนเซ็นด้วย

เซ็นนินบุโร / คะวะยุ ออนเซ็น

ความมหัศจรรย์แห่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ

การแช่น้ำร้อนในญี่ปุ่น คือการผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นวิธีการยอดเยี่ยมที่จะเติมเต็มวันแห่งการทัศนาจรหรือการเดินทางไกลให้บริบูรณ์ เป็นการบรรเทาความเจ็บปวดและบาดแผลจากการเดินทาง คงเหลือไว้แต่ความทรงจำถึงป่าอันชุ่มชื้นและศาลเจ้าอันงดงามที่อิงแอบอยู่ในป่าอันสันโดษนั้น ตลอดเส้นทางคุมาโนะโคโด มีทางเลือกในการอาบออนเซ็นมากมาย รวมถึงธารน้ำพุร้อนคาวะยุออนเซ็นด้วย

อาหารท้องถิ่น

สมุนไพรและผักป่า เนื้อและไก่สายพันธุ์พื้นเมือง อาหารทะเล เป็นอาหารท้องถิ่นของคุมาโนะ ของดีของท้องถิ่นรวมถึงปลาอะยุซึ่งวาคายามะเป็นแหล่งผลิตชั้นนำของญี่ปุ่น ปลาน้ำจืดชนิดนี้ มีวิธีการปรุงเฉพาะด้วยเกลือหยาบเพื่อที่จะนำรสชาติความหวานหอม ย่างช้าๆบนเตาไฟกรุ่น ซูชิแบบดั้งเดิมยังคงทำกันอยู่ที่นี่ เป็นเครื่องระลึกถึงการถนอมอาหาร ซึ่งนักเดินทางแสวงบุญพกพาไปใส่ในกล่องข้าวกลางวันตลอดเส้นทางอันสูงชันสู่ศาลเจ้าคุมาโนะซันซัง

อาหารท้องถิ่น

สมุนไพรและผักป่า เนื้อและไก่สายพันธุ์พื้นเมือง อาหารทะเล เป็นอาหารท้องถิ่นของคุมาโนะ ของดีของท้องถิ่นรวมถึงปลาอะยุซึ่งวาคายามะเป็นแหล่งผลิตชั้นนำของญี่ปุ่น ปลาน้ำจืดชนิดนี้ มีวิธีการปรุงเฉพาะด้วยเกลือหยาบเพื่อที่จะนำรสชาติความหวานหอม ย่างช้าๆบนเตาไฟกรุ่น ซูชิแบบดั้งเดิมยังคงทำกันอยู่ที่นี่ เป็นเครื่องระลึกถึงการถนอมอาหาร ซึ่งนักเดินทางแสวงบุญพกพาไปใส่ในกล่องข้าวกลางวันตลอดเส้นทางอันสูงชันสู่ศาลเจ้าคุมาโนะซันซัง

ตลาดค้าปลาอันคึกคักและการประมูล

ตลาดค้าปลาอันคึกคักนั้นไม่เปิดให้คนทั่วไปชม แต่ตลาดค้าปลาท่าเรือคัทซุอุระมีบริเวณหลายแห่ง ที่ซึ่งคุณสามารถเห็นปลามากุโระสดๆหนักถึง 150 กก. ถูกขายไประหว่างการประมูลตอนเช้าตรู่ หลังจากนั้นก็จะถูกลำเลียงไปทั่วทั้งญี่ปุ่น

ตลาดค้าปลาอันคึกคักและการประมูล

ตลาดค้าปลาอันคึกคักนั้นไม่เปิดให้คนทั่วไปชม แต่ตลาดค้าปลาท่าเรือคัทซุอุระมีบริเวณหลายแห่ง ที่ซึ่งคุณสามารถเห็นปลามากุโระสดๆหนักถึง 150 กก. ถูกขายไประหว่างการประมูลตอนเช้าตรู่ หลังจากนั้นก็จะถูกลำเลียงไปทั่วทั้งญี่ปุ่น

กิจกรรมกลางแจ้งที่สำคัญ

ประเทศญี่ปุ่นอาจจะเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในฐานะประเทศแห่งแสงสี เมืองใหญ่และสถานที่อันเป็นมรดก แต่ที่คุมาโนะ คุณจะได้เห็นอีกด้านหนึ่งของประเทศนี้ จากป่าสนโบราณ ถึงการพาเรือคายัคในแม่น้ำ การล่องแก่ง หรือการชมปลาวาฬ คุมาโนะเป็นสวรรค์สำหรับผู้รักกิจกรรมกลางแจ้งที่สำคัญ กิจกรรมที่โดดเด่น ได้แก่การล่องแม่น้ำตามแม่น้ำคุมาโนงาวะ ตามด้วยการเดินทางแสวงบุญแบบเก่า การผจญภัยด้วยการพายเรือคายัคและแคมป์ปิ้ง เป็นอีกหนทางที่กระทำได้ในสถานที่มีผาสูงและทิวป่าเขียวชอุ่มนี้ ช่องเขาโดโระ-เคียว งดงามน่าชมในฤดูใบไม้ผลิ เมื่อดอกซากุระแย้มบาน และอีกครั้งในฤดูใบไม้ร่วง เมื่อใบไม้เปลี่ยนสี

เรือนำเที่ยวช่องเขาโดโระ-เคียว

กิจกรรมกลางแจ้งที่สำคัญ

ประเทศญี่ปุ่นอาจจะเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในฐานะประเทศแห่งแสงสี เมืองใหญ่และสถานที่อันเป็นมรดก แต่ที่คุมาโนะ คุณจะได้เห็นอีกด้านหนึ่งของประเทศนี้ จากป่าสนโบราณ ถึงการพาเรือคายัคในแม่น้ำ การล่องแก่ง หรือการชมปลาวาฬ คุมาโนะเป็นสวรรค์สำหรับผู้รักกิจกรรมกลางแจ้งที่สำคัญ กิจกรรมที่โดดเด่น ได้แก่การล่องแม่น้ำตามแม่น้ำคุมาโนงาวะ ตามด้วยการเดินทางแสวงบุญแบบเก่า การผจญภัยด้วยการพายเรือคายัคและแคมป์ปิ้ง เป็นอีกหนทางที่กระทำได้ในสถานที่มีผาสูงและทิวป่าเขียวชอุ่มนี้ ช่องเขาโดโระ-เคียว งดงามน่าชมในฤดูใบไม้ผลิ เมื่อดอกซากุระแย้มบาน และอีกครั้งในฤดูใบไม้ร่วง เมื่อใบไม้เปลี่ยนสี

ไฮไลท์ของคุมาโนะ

คุมาโนะโคโดและซานติอาโก เด คอมโปสเตลา: กามิโน ฟรานเซส (เส้นทางนักบุญเซนต์เจมส์) เป็นเส้นทางแสวงบุญพี่น้อง ถือว่าเป็นเพียงสองที่ในโลกเท่านั้น ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโก

เมืองทานะเบะ เมืองใหญ่อันดับสองของจังหวัดเป็นจุดที่ไปถึงคุมาโนะโคโดได้สะดวกที่สุด สำนักงานท่องเที่ยวเมืองทานาเบะ มีบริการจองออนไลน์ที่ช่วยให้คุณวางแผนการเดินทางตั้งแต่การทำการจองประเภทต่างๆรวมถึงการจองมัคคุเทศก์

ชิเดะ เครื่องแขวนกระดาษที่มีรูปร่างคล้ายสายฟ้า ปกติจะแขวนติดกับชิเมะนาวะหรือเชือกฟางข้าว ใช้สำหรับชำระเพื่อก่อให้เกิดความบริสุทธิ์ในพิธีกรรมชินโต และแขวนไว้เพื่อแสดงเขตศักดิ์สิทธิ์ ชิเมะนาวะที่ตรึงไว้รอบๆน้ำตกนาจิแสดงให้เห็นถึงอาณาเขตของคามิ หรือ เทพเจ้า

นักเดินทางไกลและนักแสวงบุญสามารถส่งกระเป๋าไปล่วงหน้าได้ เมื่อเดินทางไปยังศาลเจ้าคุมาโนะซันซังทั้งสามตลอดเส้นทางแสวงบุญคุมาโนะโคโด บริการขนส่งนี้ ปกติสำหรับนักเดินทางที่ท่องเที่ยวพร้อมกระเป๋าเดินทาง

น้ำพุร้อนที่ได้ชื่อว่า บิจิน-โนะ-ยุ กล่าวกันว่ามีสรรพคุณบำรุงความงาม ริวจินออนเซ็นได้รับการขนานนามว่า เป็นบิจิน-โนะ-ยุแห่งหนึ่ง

ลำดับต่อไป

เมืองวาคายามะ

จุดหมายปลายทาง