เกาะชิระฮะมะ

白良浜

ดูแผนที่

เกาะเอ็งเง็ตสึโตะคือสัญลักษณ์แห่งเมืองชิระฮะมะ ตัวเกาะมีลักษณะคล้ายเป็นซุ้มประตูดูแปลกตา ทำให้เกาะแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในภูมิภาคคันไซในการดูพระอาทิตย์ยามลับขอบฟ้า เกาะชิระฮะมะเป็นเกาะที่มีหาดทรายสีขาวทอดยาวประมาณ 640 เมตร ที่นี่ถูกขนานนามว่าเป็น "น้องสาว" ของหาดไวกิกิในฮาวาย เซ็นโจจิกิคือสถานที่ที่เป็นแนวชั้นหินที่ผ่านการกัดเซาะจากน้ำทะเลและพายุ
ที่อยู่

864 ชิราฮามะ นิชิมุชิมุโระ

県西牟婁郡白浜町

การเดินทาง 10 นาทีจากสถานีชิราฮามะ (เจอาร์สายคิโนะคุนิ) โดยรถหรือรถแท็กซี่
การเดินทางโดยรถยนต์ จากนันคิ-ทะนะเบะ IC ขึ้นทางด่วนฮันวะ แล้วเข้าทางหลวงสาย 42 จากนั้นเข้าทางหลวงส่วนภูมิภาคสาย 31 และ 31 ก็จะถึงจุดหมายปลายทางที่ชิระฮะมะ อีกประมาณ 12 กิโลเมตร

ชื่อ/ที่อยู่ในภาษาท้องถิ่น

  • 白良浜 เกาะชิระฮะมะ
  • ที่อยู่ 県西牟婁郡白浜町 864 ชิราฮามะ นิชิมุชิมุโระ
  • ชื่อ/ที่อยู่ในภาษาท้องถิ่น
ติดต่อ สมาคมการท่องเที่ยวชิระฮะมะ
โทร. +81-(0)739-43-5511
เว็บไซต์
Last updated: 2018-07-03

สถานที่ใกล้เคียง