名称未設定-2 Visit Wakayama แนะนำท่องเที่ยววาคายามะ
อย่างเป็นทางการ

หัวข้อ

ความมหัศจรรย์แห่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ

ดินแดน ที่ซึ่งวัฒนธรรมออนเซ็นรุ่งเรืองมาหลายศตวรรษ

เซ็นนินบุโร / คะวะยุ ออนเซ็น

เลื่อนลง

บริบททางวัฒนธรรม

เป็นเวลาสหัสวรรษแล้วที่วัฒนธรรมออนเซ็นได้หยั่งรากลึกลงในวิถีชีวิตแบบญี่ปุ่น น้ำพุร้อนไม่เพียงเป็นหนทางในการขจัดความเหนื่อยล้า แต่ยังเป็นที่ชำระล้างร่างกาย ปัดเป่าโรคภัยหรือแม้เพียงได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ตามตำนาน น้ำพุร้อนทซุโบะ-ยุ ของ โยโนะมิเนะได้ช่วยรักษาโรคระบบทางเดินอาหารของซามุไรมีชื่อหลายคน

ซึโบยุ / ยุโนะมิเนะ ออนเซ็น

บริบททางวัฒนธรรม

เป็นเวลาสหัสวรรษแล้วที่วัฒนธรรมออนเซ็นได้หยั่งรากลึกลงในวิถีชีวิตแบบญี่ปุ่น น้ำพุร้อนไม่เพียงเป็นหนทางในการขจัดความเหนื่อยล้า แต่ยังเป็นที่ชำระล้างร่างกาย ปัดเป่าโรคภัยหรือแม้เพียงได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ตามตำนาน น้ำพุร้อนทซุโบะ-ยุ ของ โยโนะมิเนะได้ช่วยรักษาโรคระบบทางเดินอาหารของซามุไรมีชื่อหลายคน

ตามแต่ใจคุณ

ตามประวัติศาสตร์ วาคายามะมีชื่อเสียงสำหรับบรรดาชาวญี่ปุ่นในเรื่องการมีออนเซ็นหลากหลาย ที่นี่ คุณจะได้พบกับออนเซ็นหลายรูปแบบ ตั้งแต่บ่อออนเซ็นกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตก จนถึงบ่อออนเซ็นขนาดเพียงสองคน บ่อแช่เท้าในขณะที่คุณรับประทานอาหาร หรือแม้แต่ธารน้ำออนเซ็นที่สามารถจุคนได้ถึงพันคน แต่ละประเภทก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตนที่สามารถสร้างความประทับใจให้

ตามแต่ใจคุณ

ตามประวัติศาสตร์ วาคายามะมีชื่อเสียงสำหรับบรรดาชาวญี่ปุ่นในเรื่องการมีออนเซ็นหลากหลาย ที่นี่ คุณจะได้พบกับออนเซ็นหลายรูปแบบ ตั้งแต่บ่อออนเซ็นกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตก จนถึงบ่อออนเซ็นขนาดเพียงสองคน บ่อแช่เท้าในขณะที่คุณรับประทานอาหาร หรือแม้แต่ธารน้ำออนเซ็นที่สามารถจุคนได้ถึงพันคน แต่ละประเภทก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตนที่สามารถสร้างความประทับใจให้

ทำเลคือทุกสิ่ง

ดังคำกล่าวที่ว่าทำเลคือทุกสิ่ง เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงสำหรับออนเซ็น ออนเซ็นมักจะตั้งอยู่ในที่ที่คุณสามารถชื่นชมทัศนียภาพในขณะที่ผ่อนคลายกับการแช่น้ำ ที่ชิราฮามะ ออนเซ็นหันหน้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิคมีบรรยากาศดีที่สรรค์สร้างด้วยเกลียวคลื่นที่กระทบฝั่งอยู่ไม่ไกล ในหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาของคาวายุ น้ำพุร้อนผุดขึ้นที่ผิวของธารน้ำ ในขณะที่ที่คัทซุอุระ ทัศนียภาพของบ่อออนเซ็นกลางแจ้งหันไปสู่ผาสูงชันและเกาะแก่งใกล้ๆ

Kumano Bettei Nakanoshima

ทำเลคือทุกสิ่ง

ดังคำกล่าวที่ว่าทำเลคือทุกสิ่ง เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงสำหรับออนเซ็น ออนเซ็นมักจะตั้งอยู่ในที่ที่คุณสามารถชื่นชมทัศนียภาพในขณะที่ผ่อนคลายกับการแช่น้ำ ที่ชิราฮามะ ออนเซ็นหันหน้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิคมีบรรยากาศดีที่สรรค์สร้างด้วยเกลียวคลื่นที่กระทบฝั่งอยู่ไม่ไกล ในหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาของคาวายุ น้ำพุร้อนผุดขึ้นที่ผิวของธารน้ำ ในขณะที่ที่คัทซุอุระ ทัศนียภาพของบ่อออนเซ็นกลางแจ้งหันไปสู่ผาสูงชันและเกาะแก่งใกล้ๆ

ความไร้ขีดจำกัด

การได้แวะอาบน้ำพุร้อนที่เมืองวาคายามะเป็นวิธีการวิเศษที่จะผ่อนคลายก่อนเที่ยวบินยาวนาน แต่ประสบการณ์ออนเซ็นสูงสุดนั้น ต้องมีความหลากหลายไร้ขีดจำกัด ไม่ว่าจะเลือกพักที่โรงแรม หรือพักที่โรงแรมแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม (เรียวคัง) การได้พักค้างคืน การได้แช่น้ำพุร้อนนานๆ การรับประทานอาหารแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมที่เรียกว่า ไคเซกิชุดใหญ่ และจบด้วยการนอนหลับอย่างเต็มอิ่ม คือสิ่งรับประกัน ที่จะทำให้คุณลืมชีวิตประจำวันอันแสนวุ่นวายไปห่างไกล

ความไร้ขีดจำกัด

การได้แวะอาบน้ำพุร้อนที่เมืองวาคายามะเป็นวิธีการวิเศษที่จะผ่อนคลายก่อนเที่ยวบินยาวนาน แต่ประสบการณ์ออนเซ็นสูงสุดนั้น ต้องมีความหลากหลายไร้ขีดจำกัด ไม่ว่าจะเลือกพักที่โรงแรม หรือพักที่โรงแรมแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม (เรียวคัง) การได้พักค้างคืน การได้แช่น้ำพุร้อนนานๆ การรับประทานอาหารแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมที่เรียกว่า ไคเซกิชุดใหญ่ และจบด้วยการนอนหลับอย่างเต็มอิ่ม คือสิ่งรับประกัน ที่จะทำให้คุณลืมชีวิตประจำวันอันแสนวุ่นวายไปห่างไกล

ไฮไลท์ออนเซ็นในวาคายามะ

หัวข้อ